แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Enjoying Facebook in Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Enjoying Facebook in Friend Stream

Post your status updates, write messages on your friends' Facebook walls, or share your location with your social network.

Posting a message on a friend's Facebook wall

Quickly write a wall post to your Facebook friends in Friend Stream.
 1. In Friend Stream, tap > Facebook.
 2. Tap > My wall, and then tap a friend from the list.
 3. Enter your message.
 4. Tap to attach a photo.
 5. Tap Post.

Commenting on and liking Facebook posts

Tap someone’s status update on the All updates tab, and do any of the following:
 • Tap a photo or the album name shown in the status update to view and comment on the album photos using the Gallery app.
 • Tap Like to like the person’s status update.
 • Tap the text box, and then enter what you think about the person’s status update.

Sharing your location with your Facebook friends

Eating out in your fave restaurant? Tell your friends where you are and invite them along.
Important:
 • You must be signed in to Facebook for HTC Sense to use this feature in Friend Stream.
 • In order to find your location, you also need to enable location sources in Settings > Location.
 1. Go to the Locations tab, and then tap .
 2. Do any of the following:
  • Tap a place from the list.
  • Tap , type in your current location name and description, and then tap Done.
 3. Tap Check in.
 4. On the next screen, you can add your status message and even tag the friends you're with.
 5. When done, tap Check in.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง