แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Facebook for HTC Sense
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Facebook for HTC Sense

With Facebook for HTC Sense, you can:

 • See all your Facebook contacts and their instant status updates in People.

  When you tap a contact in People, slide to the Updates tab to see updates such as posted status messages, uploads, and profile changes.

  When there is a notification of the contact’s birthday, you can tap the notification to send a greeting.

 • See Facebook photos right on the Gallery app.

  You can also upload one or more photos to Facebook, then tag and add captions that go with it.

  When you’re viewing the albums of a Facebook friend, you can also share a link to a particular album, or comment on the album photos.

 • Check your friends’ Facebook status updates in Friend Stream™.
 • View your Facebook events and your friends’ birthdays on the Calendar app.
Note:
 • Signing in to your Facebook account from the Accounts & sync settings or the Facebook app (preinstalled or downloaded from Android Market) automatically signs you in to Facebook for HTC Sense.
 • You may need to authorize Facebook for HTC Sense to connect to your Facebook account.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง