การสื่อสาร
Importing a contact from an Exchange ActiveSync account
การสื่อสาร

Importing a contact from an Exchange ActiveSync account

You can search for a work contact from your Exchange ActiveSync account, and then copy it on HTC Explorer.

You need to have your Exchange ActiveSync account set up on HTC Explorer first.
  1. From the Home screen, tap > People.
  2. In the search box, enter the first few letters of the contact's name or email address.
  3. Tap . Under Company contacts, matching names are listed.
  4. Tap the name of the contact you want copied on HTC Explorer, and then tap Save to People.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง