การตั้งค่าและการบริการ
Synchronizing with a Google Account
การตั้งค่าและการบริการ

Synchronizing with a Google Account

Signing in to your Google Account lets you sync Gmail and your Google contacts and calendars between HTC Explorer and the Web. You also need to sign in to a Google Account to use Google apps such as Google Talk™ and Android Market.
Note: If you skipped adding a Google Account when you first set up HTC Explorer, you may encounter problems when using some Google apps. If these problems persist, you may need to factory reset HTC Explorer and enter your Google Account details when you set up HTC Explorer again.

Adding more Google Accounts

You can add more than one Google Account. However, subsequent Google Accounts can only sync contacts, emails, and calendar events. Other Google services use the first Google Account you added.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Accounts & sync.
  2. Tap Add account > Google.
  3. Follow the onscreen instructions to sign in to an account or create a new account.

Forgot your Google Account password?

If you have forgotten your Google Account password, you can try to recover it by going to the Google website.
  1. On HTC Explorer or on your computer, open your web browser and go to https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd.
  2. Enter the email address or username that you use to sign in to your Google Account and click Submit.
  3. Follow the instructions on the screen to reset your password.
If you don’t have an alternate email address or cannot access the email account you used to create your Google Account, you can reset your Google Account after 24 hours by answering the security question for password recovery.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-accounts_sync-google_account_setup