แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Setting browser options
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Setting browser options

Customize the web browser to suit your browsing style. Set display, privacy, and security options when using the web browser.
From the browser screen, press , and then tap More > Settings.

Setting your home page

  1. From the browser screen, press , and then tap More > Settings > Set home page.
  2. Select the home page you want to use.

Browsing full versions of all websites

Some websites display a mobile version of their pages on phone web browsers. You can choose to view the full version of all pages, even for these sites.
From the browser screen, press , tap More > Settings, and then clear the Mobile view check box.

Choosing when to show Adobe Flash content

Choose which Adobe® Flash® content you want to see on a webpage, and when you want to view it.
  1. From the browser screen, press , and then tap More > Settings > Enable plugins.
  2. Tap On demand.

After selecting On demand, you can show the Adobe Flash content by tapping on the webpage.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง