การสื่อสาร
Turning Airplane mode on or off
การสื่อสาร

Turning Airplane mode on or off

In many countries, you are required by law to turn off wireless devices while on board an aircraft. A way to turn off wireless functions quickly is to switch HTC Explorer to Airplane mode.

When you enable Airplane mode, all wireless radios on HTC Explorer are turned off, including the call function, data services, Bluetooth, and Wi-Fi. When you disable Airplane mode, the call function is turned back on and the previous state of Bluetooth and Wi-Fi is restored.
To turn Airplane mode on or off, press and hold POWER, and then tap Airplane mode.
When enabled, the Airplane mode icon is displayed in the status bar.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง