การสื่อสาร
Making an emergency call
การสื่อสาร

Making an emergency call

In some regions, you can make emergency calls from HTC Explorer even if you don’t have a SIM card installed or your SIM card has been blocked.

  1. On the Home screen, tap .
  2. Dial the emergency number for your locale, and then tap Call.
If you’ve enabled but forgotten your lock password or lock pattern, you can still make emergency calls by tapping Emergency call on the screen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง