เริ่มต้นใช้งาน
Adding icons and other shortcuts on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Adding icons and other shortcuts on your Home screen

Place app icons on your Home screen to open apps quicker. You can also add shortcuts to settings and specific information such as a bookmarked webpage, someone’s phone number, a music playlist, route directions, and many other items, to your Home screen.
Note: The shortcuts available depend on the apps that are installed on HTC Explorer.
  1. Go to a Home screen where there’s space to add a new icon or shortcut.
  2. Press , and then tap Personalize.
  3. On the Add to Home tab, tap App to add an app icon, or Shortcut to add a shortcut to a setting or information.
Tip: To add an app icon on the Home screen, tap , and then press and hold an app icon. Without lifting your finger, drag the icon to an empty area on the Home screen, and then release it.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-add_icons_shortcuts