เริ่มต้นใช้งาน
Connecting HTC Explorer to a computer
เริ่มต้นใช้งาน

Connecting HTC Explorer to a computer

Whenever you connect HTC Explorer to a computer using the USB cable, the Choose a connection type screen opens and lets you choose the type of USB connection.
Select one of the following choices, and then tap Done:
Charge only Select this option if you only want to charge the battery while connected to your computer.
Disk drive This mode is available only when there’s a storage card installed on HTC Explorer. Select this mode when you want to copy files between the storage card and your computer.

When Disk drive mode is enabled while HTC Explorer is connected to the computer, you will not be able to use apps on HTC Explorer to access the storage card.

HTC Sync Select this option to synchronize contacts, calendar, and other information between your computer and HTC Explorer.
USB tethering When you do not have an Internet connection on your computer, you can select this mode to share the mobile data connection of HTC Explorer with your computer.
Internet pass-through If you don’t have a data plan or you don’t have access to a Wi-Fi network, you can select this mode to share your computer’s Internet connection with HTC Explorer.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง