การตั้งค่าและการบริการ
More ways to extend battery life
การตั้งค่าและการบริการ

There are some keys on my actual remote that are not on the TV app's remote control. Can I add them?

Yes. You can manually add and configure buttons. You need to align the IR of your phone with the IR port of the actual remote when configuring the buttons.
  1. Open the TV app, and then tap .
  2. Swipe to the More tab.
  3. Tap .
  4. Enter the name for the button, and then follow the onscreen instructions to configure the button.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง