แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking Weather
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Why do different apps have different color themes?

Depending on the type of app, some apps are predefined with a theme of 4 colors by default.
  • Blue: communication apps such as Mail and Messages
  • Green: data-centric apps such as HTC BlinkFeed and Weather
  • Orange: entertainment apps such as Gallery and Music
  • Black: settings
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง