แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking the details of a location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Can I cut my micro SIM to a nano SIM so it can fit in my phone?

No, do NOT do so.

The micro SIM is thicker than the nano SIM. If you insert a modified SIM, it may get stuck in the SIM slot. You can get a nano SIM from your mobile operator or the retail store where you bought the phone.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง