แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sharing music using Bluetooth
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

How do I enable developer's options?

If you want to develop apps for your phone, you can enable developer's options in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap About > Software information.
  2. Tap More.
  3. Tap Build number six times. You will see the message You are now a developer.

When you return to the Settings screen, you'll see the Developer options setting.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง