แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Browsing the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Phone not responding to Motion Launch gestures?

In Settings > Display & gestures, tap Motion Launch gestures and make sure this feature is turned on.

If Motion Launch is already on but your phone is not responding to your gestures, see the possible causes below.

  • There was no motion gesture before the finger gesture. Make sure to lift the phone first before doing the finger gesture.
  • Length of swiping was too short. Swipe a longer distance across your screen.
  • When swiping up to unlock the screen, you didn't swipe from the bottom half of the screen.
  • When swiping down to use the Quick call feature for voice dialing, you didn't swipe from the upper half of the screen.
  • If you don't have a nano SIM card inserted, Quick call will not work.
  • Voice dialing will not work if you didn't hold the phone close enough. Hold the phone closer to your mouth and try saying the voice command again.
  • If Camera didn't launch, you may not have pressed the VOLUME button after lifting the phone in landscape orientation.
  • You may have covered the proximity sensor while holding the phone. Check the user guide to see where this sensor is located on the phone.
  • The duration of swiping may be too long. Release your finger when the phone vibrates.

You can also try recalibrating the G-Sensor. Go to Settings, and then tap Display & gestures > G-Sensor calibration.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง