แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Improving portrait shots
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

How do I share my phone's Internet connection with other devices?

You can share your phone's data connection through USB, Wi‍-Fi, or Bluetooth®.

Go to Settings, tap More > Mobile network sharing, and then choose whether to share via USB tethering, Portable Wi‍-Fi hotspot, or Bluetooth tethering.

Note: A data connection such as 3G is required. Contact your mobile operator for information on data charges. Extended use of your data connection, Wi‍-Fi, or Bluetooth may drain the battery faster.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง