แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Recording video
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Why is the HTC BoomSound setting grayed out?

HTC BoomSound™ is always on and cannot be disabled when you're using the phone speakers. When wired headphones are connected, you can turn HTC BoomSound on or off.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-record_video