แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

How do I switch between HTC BlinkFeed and the home screen app that I downloaded?

  1. Go to Settings, and then tap Personalize.
  2. Tap Home screen.
  3. Choose which home screen mode you want to use — the home screen app you downloaded or HTC BlinkFeed.
Note: This feature may not be available in some phones.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-take_photo