เริ่มต้นใช้งาน
Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Why aren’t my calendar events showing up?

If you can't find events from your email accounts or social networks in Calendar, check whether the Calendar sync is turned on in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap Accounts & sync.
  2. Tap an account type. If multiple accounts are supported (such as Exchange ActiveSync®), tap the account you want to sync.
  3. Select Calendar, and then tap > Sync now.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
453
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-v
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-intro