การตั้งค่าและการบริการ
Connecting a Bluetooth headset or car kit
การตั้งค่าและการบริการ

Kann ich die Linsenfilter in Alben neu anordnen?

Ja, halten Sie ihn einfach gedrückt und ziehen Sie ihn an eine neue Stelle.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-bluetooth-connect_headset