การตั้งค่าและการบริการ
Editing text
การตั้งค่าและการบริการ

Wie stelle ich die Standard-SMS App ein?

Wenn Sie mehr als eine SMS-App auf Ihrem Telefon installiert haben, können Sie einstellen, welche App SMS senden und empfangen wird. Tippen Sie unter Einstellungen, Drahtlos & Netzwerke auf Mehr > Standard SMS App und wählen Sie eine App.

Tippen Sie auf Nachrichten, um die HTC App als Standard festzulegen. Die Nachrichten App kann SMS und MMS senden und empfangen und ermöglicht Gruppennachrichten (wenn das Gerät und Ihr Netzanbieter dies unterstützen).

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง