แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sharing games and apps
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Wie kann ich erfahren, ob das Telefon im Netzwerk eines anderen Landes verwendet werden kann?

Prüfen Sie die folgenden Punkte:
  • Prüfen Sie die Netzwerkdaten des Telefons auf der HTC Webseite. Rufen Sie die Webseite des Landes auf, in dem Sie das Telefon gekauft haben.
  • Prüfen Sie die unterstützten Frequenzbänder des Landes, in das Sie reisen werden.
  • Prüfen Sie, ob internationales Roaming von Ihrem Mobilfunkanbieter aktiviert wurde.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง