แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to FM Radio
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Kann das Sperrfenster entfernt oder ausgeblendet werden?

Ja. Wenn Sie kein Sperrfenster haben möchten, können Sie es in den Einstellungen deaktivieren.
  1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf Sicherheit > Sperrfenster.
  2. Tippen Sie auf Keine Displaysperre. Damit werden sowohl das Sicherheits- als auch das Sperrfenster deaktiviert.
Hinweis: Einige Exchange-Sicherheitsverfahren könnten dazu führen, dass ein Sperrbildschirm mit einer PIN und/oder einem Kennwort aktiviert wird.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง