แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Reading news feeds
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Kann ich HTC BlinkFeed auch offline verwenden?

Ja. HTC BlinkFeed gezeigt gespeicherte Inhalte an, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

Wechseln Sie zu HTC BlinkFeed Einstellungen uns tippen Sie auf Offline-Nachrichten lesen, um einzustellen, ob Text oder ganze Artikel für Offline-Lesen gespeichert werden sollen.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง