แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking Weather
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Wird HTC BlinkFeed zu viel Strom und Speicher verbrauchen?

HTC BlinkFeed ist auf einen optimalen Betrieb auf Ihrem Telefon ohne zu hohem Strom- oder RAM-Verbrauch ausgerichtet.

Selbst wenn Sie HTC BlinkFeed häufig aktualisieren, liegt der Stromverbrauch in etwa gleich so hoch wie beim Durchsuchen des Telefons. Die RAM Nutzung von HTC BlinkFeed ist zudem niedrig. Dieser hängt natürlich von der Anzahl der Feed-Quellen an, die Sie in HTC BlinkFeed ausgewählt haben.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง