แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using Car Panel
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Why isn't the TV app preinstalled on my HTC phone?

Phone models without the infrared sensor don't have the TV app preinstalled.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง