แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Facebook app
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

I sent some files via Bluetooth to my computer. Where are they?

When you send information using Bluetooth, the location where it's saved depends on the type of information and the receiving device. If you send a calendar event or contact, it is normally added directly to the corresponding application on the receiving device.

If you send another file type to a Windows® computer, it is normally saved in the Bluetooth Exchange folder within your personal document folders.

  • On Windows XP, the path may be: C:\Documents and Settings\[your username]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • On Windows Vista, the path may be: C:\Users\[your username]\Documents
  • On Windows 7, the path may be: C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • On Windows 8, the path may be: C:\Users\[your username]\Documents

If you send a file to another device, the saved location may depend on the file type. For example, if you send an image file to another mobile phone, it may be saved in a folder named ​“‍Images”.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง