การตั้งค่าและการบริการ
About online accounts
การตั้งค่าและการบริการ

Forgot your Google Account password?

If you've forgotten your Google® Account password, you can try to recover it through the Google website.
On your phone or computer web browser, go to www.google.com/accounts/recovery. Follow the instructions on the screen to reset your password.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง