การสื่อสาร

Why does the weather clock widget sometimes appear on HTC BlinkFeed, and sometimes it doesn't?

The weather clock widget doesn't show on HTC BlinkFeed™ by default. This is because the widget panel which is your main Home screen by default already has the weather clock widget.

Once you change HTC BlinkFeed to be your main Home screen, the weather clock widget will then show on HTC BlinkFeed. For details, see the topic about changing the main Home screen in the user guide or how-tos.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง