การสื่อสาร
Contact information and conversations
การสื่อสาร

Can I cut my SIM to a micro SIM so it can fit in my phone?

No, do NOT do so.

If you insert a modified SIM, it may get stuck in the SIM slot. You can get a micro SIM from your mobile operator or the retail store where you bought the phone.

Also, if you’re using a nano SIM card with a card adapter, never insert the adapter when it’s empty. This may damage the card slot.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง