เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging or hiding application tabs
เริ่มต้นใช้งาน

Can the lock screen be removed or hidden?

Yes. If you prefer not to have a lock screen, you can disable it in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap Security > Screen lock.
  2. Tap No lock screen. Both the security and lock screens will be disabled.
Note: Some Exchange security policies may force a lock screen to be enabled with a PIN and/or password.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-personalizing-rearrange_app_tabs