เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

What's the auto-refresh schedule of HTC BlinkFeed?

You can refresh HTC BlinkFeed anytime by manually pulling down on the screen. If you want feeds to auto-refresh, here's when HTC BlinkFeed automatically refreshes content:
  • If your phone is on Wi‍-Fi, HTC BlinkFeed refreshes content every hour.

    Plug in your phone while connected to Wi‍-Fi and HTC BlinkFeed refreshes every fifteen minutes.

  • If you've set HTC BlinkFeed to auto-refresh using your mobile data or Wi‍-Fi connection, content will be refreshed every two hours when the phone uses data connection.
  • Some feeds from apps like Calendar may only happen once per day.

Updating content for the first time for newly added feeds may take a few minutes.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets