เริ่มต้นใช้งาน
Copying files to or from the storage card
เริ่มต้นใช้งาน

The message "‍Device driver software was not successfully installed"‍ appears when I connect my phone to my computer. What should I do?

This message means that the USB driver for your phone is not yet installed on your computer. Install or update to the latest HTC Sync Manager, and then connect your phone to your computer to install the USB Driver. You can get the latest HTC Sync Manager from: htc.com/hsm/.

If you have other sync software for non-HTC phones installed on your computer, it is recommended that you uninstall it first to avoid possible conflicts with HTC Sync Manager.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
391
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_computer-copy_files