การตั้งค่าและการบริการ
Resetting your phone
การตั้งค่าและการบริการ

Hoe sla ik mijn bestanden op de microSD-kaart op in plaats van de telefoonopslag?

Je kunt bepaalde apps instellen zodat ze bestanden opslaan op de microSD-kaart.
  1. Ga naar Instellingen en tik op Opslagruimte.
  2. Tik op Instellingen voor opslag.
  3. Om alle apps in de lijst naar de microSD-kaart te laten opslaan, tik je op Alles updaten > SD-kaartopslag. Of tik op een van de apps en vervolgens op SD-kaartopslag.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง