แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using Flashlight
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Wat is de automatische vernieuwingsfrequentie van HTC BlinkFeed?

Je kunt HTC BlinkFeed op elk gewenst moment vernieuwen door het scherm handmatig omlaag te trekken. Als je automatisch vernieuwen van feeds wenst: HTC BlinkFeed vernieuwt de inhoud automatisch:
  • Als de telefoon met Wi‍-Fi is verbonden, vernieuwt HTC BlinkFeed de inhoud elk uur.

    Sluit je telefoon op het lichtnet aan terwijl je verbonden bent met Wi‍-Fi waarna HTC BlinkFeed elke vijftien minuten vernieuwt.

  • Als je HTC BlinkFeed hebt ingesteld op automatisch vernieuuwen met je mobiele gegevensverbinding of met de Wi‍-Fi-verbinding, wordt de inhoud elke twee uur vernieuwd als de telefoon de gegevensverbinding gebruikt.
  • Voor sommige apps zoals Agenda vinden updates van de feeds slechts eenmaal per dag plaats.

Het kan een paar minuten duren voordat de inhoud voor nieuw toegevoegde feeds de eerste keer zijn bijgewerkt.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง