แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for a place of interest
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Miért nem jelennek meg a naptári események?

Ha nem találja az e-mail fiókokból vagy a közösségi hálózatokról származó eseményeket a Naptár alkalmazásban, akkor ellenőrizze, hogy a Naptár szinkronizálása be van-e kapcsolva a Beállítások menüpontban.
  1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a Fiókok és szinkronizálás elemet.
  2. Érintse meg a megfelelő fióktípust. Ha több fiók is támogatott (például Exchange ActiveSync), érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
  3. Válassza a Naptár lehetőséget, majd érintse meg a > Szinkronizálás most elemet.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง