แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Watching videos
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

A Zoe kamera mód miben különbözik a korábbi telefonok Zoe módjától?

Az új Zoe kamera mód a HTC Sense 5-ös és 5.5-ös változatát futtató, 2013-as HTC telefonoknál megismert HTC Zoe továbbfejlesztése.
  • Most már egyetlen gombbal lehet fényképeket, videókat és sorozatfelvételeket készíteni.
  • A korábbi Zoe mód rövid, rögzített hosszúságú MP4 videókat rögzített a fényképek mellett. A rögzítés 1 másodperccel az exponálógomb lenyomása előtt indult, és további 3 másodpercig folytatódott.

    A jelenlegi Zoe kamera módban a felvétel akkor indul, amikor Ön hosszan lenyomja az exponálógombot. Ha 3 másodpercnél hosszabban nyomva tartja a gombot, akkor a készülék egyrészt felvesz egy videót, másrészt a videó első 3 másodpercéről egy sorozatfelvételt is készít.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง