แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Selecting an album
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Miért nem tudják megnézni a címzettek az általam küldött csoportos MMS-t, illetve csatlakozni a beszélgetéshez?

Ellenőrizze, hogy a címzettjei engedélyezték-e a Csoportos üzenetkezelést a mobilkészülékükön. Az Üzenetek alkalmazásban érintse meg a > Beállítások > Multimédia üzenetek (MMS) elemet, majd győződjön meg arról, hogy a Csoportos üzenetkezelés engedélyezve van.

Néhány eszköz vagy mobilszolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง