แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Adding effects
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Hogyan állítható be az alapértelmezett SMS alkalmazás?

Ha több SMS alkalmazás is telepítve van a telefonra, akkor lehetőség van annak megadására, hogy melyik alkalmazással történjen az SMS-ek küldése és fogadása. A Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüpontban érintse meg az Egyéb > Alapértelmezett SMS alkalmazás elemet, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.

Ha a HTC alkalmazását szeretné beállítani alapértelmezettként, érintse meg az Üzenetek elemet. Az Üzenetek alkalmazás SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására egyaránt alkalmas, valamint a csoportos üzenetkezelést is támogatja (feltéve, hogy a készülék és a mobilszolgáltató is támogatja ezt a szolgáltatást).

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-add_effects