แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing bookmarks and previously visited pages
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Hogyan adhatom hozzá a mobilszolgáltató hálózatának hozzáférési pontját?

A legtöbb HTC telefon a behelyezett SIM-kártya alapján képes felismerni a mobilszolgáltatót, és ezt követően az előre megadott hozzáférési ponton (APN) keresztül csatlakozik a szolgáltató adatátviteli hálózatához. Adatbarangoláskor, vagy ha problémába ütközik az adatkapcsolat létrehozásakor, új hozzáférési pontot is felvehet.
  1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsortól indulva, és ezzel nyissa meg a Gyorsbeállításokat.
  2. Ha a Mobiladatok ki van kapcsolva, akkor a bekapcsoláshoz érintse meg a Mobiladatok csempét.
  3. Érintse meg a elemet; ekkor megnyílik a Mobilhálózati beállítások képernyő.
  4. Érintse meg a Hozzáférési pont neve elemet. Ha a telefonnak két SIM-kártyafoglalata van, először válassza ki a megfelelő foglalatot, majd érintse meg a Hozzáférési pont nevek elemet.
  5. Az APN-ek képernyőn érintse meg az > Új APN elemet, majd adja meg a megfelelő APN-beállításokat.
  6. Érintse meg a > Mentés elemet, majd az APN-ek képernyőn válassza ki az új APN-t.
Megjegyzés:

Egyes szolgáltatók nem engedélyezik az előre megadott APN-ek módosítását és újak felvételét.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง