การตั้งค่าและการบริการ
Data connection
การตั้งค่าและการบริการ

Mi a HTC BlinkFeed automatikus frissítésének gyakorisága?

A HTC BlinkFeed bármikor frissíthető kézzel; ehhez húzza lefelé az ujját a képernyőn. Ha automatikusan szeretné frissíteni a hírfolyamokat, a HTC BlinkFeed a következők szerint végez automatikus frissítést:
  • Ha ha telefon Wi‍-Fi hálózatra csatlakozik, a HTC BlinkFeed óránként frissíti a tartalmat.

    Ha a telefon Wi‍-Fi hálózatra csatlakozik és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, a HTC BlinkFeed 15 percenként frissíti a tartalmat.

  • Ha a HTC BlinkFeed úgy van beállítva, hogy a mobil adatátviteli kapcsolaton vagy a Wi‍-Fi kapcsolaton keresztül automatikusan frissítse a tartalmat, és a telefon adatkapcsolatot használ, akkor a tartalomfrissítésre két óránként kerül sor.
  • Néhány alkalmazás esetében – ilyen például a Naptár – naponta egyszer történik csak frissítés.

Az újonnan felvett hírfolyamok tartalmának első frissítése akár több percig is tarthat.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง