แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Chatting in Google Talk
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Warum passiert nicht, wenn ich auf die Lautstärketasten der Fernbedienung drücke?

Wenn Ihre Einrichtung einen Fernseher, eine Set-Top Box oder ein Heimkino umfasst, nimmt die TV-App an, dass der Ton über die Heimkinoeinrichtung und nicht über den Fernseher oder die Set-Top Box ausgegeben wird.

Wenn Sie Ihren Fernseher oder die Set-Top Box für die Lautstärkeregelung verwenden, müssen Sie die Lautstärketasten neu konfigurieren, um das richtige Gerät in Ihrer Zimmereinrichtung zu steuern.

  1. Öffnen Sie die TV App und tippen Sie anschließend auf .
  2. Tippen Sie auf > Tasten-Setup.
  3. Wählen Sie die Lautstärketasten aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Lautstärkesteuerung zu rekonfigurieren.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง