แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Using Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Es gibt einige Tasten auf meiner richtigen Fernbedienung, die sich nicht auf der Fernbedienung der TV App befinden. Kann ich sie hinzufügen?

Ja. Sie können Tasten manuell hinzufügen und konfigurieren. Sie müssen den IR-Sensor des Telefons auf den IR-Sensor der richtigen Fernbedienung richten, wenn Sie die Tasten konfigurieren.
  1. Öffnen Sie die TV App und tippen Sie anschließend auf .
  2. Streichen Sie zur Registerkarte Mehr.
  3. Tippen Sie auf .
  4. Geben Sie den Namen für die Taste ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Taste zu konfigurieren.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-friend_stream