การตั้งค่าและการบริการ
About HTC Sync
การตั้งค่าและการบริการ

Während Freisprechen schaltet sich mein Display aus. Wie schalte ich es wieder ein?

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um den Bildschirm einzuschalten. Um zu vermeiden, dass der Anruf bei der Nutzung von Freisprechen unbeabsichtigt beendet wird, gehen Sie zu Einstellungen > Eingabehilfen und stellen Sie sicher, dass die Option Ein/Aus beendet Anruf deaktiviert ist.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง