การสื่อสาร
Making an emergency call
การสื่อสาร

Kann ich mehr als 20 Aufnahmen bei der Aufnahme von Serienaufnahmen machen?

Ja. Stellen Sie einfach sicher, dass die Option Auf 20 Bilder beschränken deaktiviert ist.
Wechseln Sie hierzu zunächst zum Kamera Modus. Tippen Sie auf > > Kontinuierliche Aufnahme. Deaktivieren Sie die Option Auf 20 Bilder beschränken.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง