เริ่มต้นใช้งาน
Searching your phone and the web
เริ่มต้นใช้งาน

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es über die Google-Website wiederzufinden.
Rufen Sie im Webbrowser Ihres Telefons oder Computers www.google.com/accounts/recovery auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-search_anywhere