เริ่มต้นใช้งาน
Inside the box
เริ่มต้นใช้งาน

Ich lebe an einem Ort mit heißem/warmen Klima. Hat dies Auswirkungen auf meinen Akku?

Eine heiße Umgebung kann dazu führen, dass Telefon schneller eine unsichere Betriebstemperatur erreicht. Vermeiden Sie das Ablegen des Telefons über einem längerem Zeitraum in direktem Sonnenlicht. Wenn das Telefon heiß wird und nicht mehr bequem gehalten werden kann, schalten Sie das Telefon aus und warten Sie, bis es abkühlt, bevor Sie es wieder verwenden.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง