การตั้งค่าและการบริการ
Entering words with predictive text
การตั้งค่าและการบริการ

Czy można zmienić schemat kolorów ekranu HTC BlinkFeed i innych aplikacji?

W pozycji Ustawienia można wybrać jeden ze zdefiniowanych motywów z różnymi zestawami kolorów. Nie można wybrać własnych kolorów.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Personalizacja.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Stuknij miniaturę z żądanym zestawem kolorów, a następnie stuknij przycisk Zastosuj.
  4. Stuknij przycisk Nie, aby zachować bieżącą tapetę ekranu głównego lub stuknij przycisk Tak, aby zastosować tapetę wybranego motywu.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง