Protecting HTC Desire C with a screen lock

Czy karta SIM musi być włożona, aby można było korzystać z funkcji transferu HTC?

Nie. Transfer danych ze starego telefonu na nowy za pomocą funkcji transferu HTC odbywa się przez sieć Wi‍-Fi. Narzędzie transferu HTC można pobrać na stary telefon za pomocą połączenia Wi‍-Fi lub połączenia danych.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์