การตั้งค่าและการบริการ
Protecting HTC Desire C with a screen lock
การตั้งค่าและการบริการ

Czy karta SIM musi być włożona, aby można było korzystać z funkcji transferu HTC?

Nie. Transfer danych ze starego telefonu na nowy za pomocą funkcji transferu HTC odbywa się przez sieć Wi‍-Fi. Narzędzie transferu HTC można pobrać na stary telefon za pomocą połączenia Wi‍-Fi lub połączenia danych.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-screen_lock