Changing the display language

Virker telefondisplayet med hansker?

Telefondisplayet fungerer ikke med vanlige hansker. Hansker med spesielle puter for bruk med berøringsskjermer vil fungere.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์