Changing sound settings

Hvordan finner jeg telefonens IMEI/MEID-nummer?

Gå til Innstillinger og klikk på Om > Telefonidentitet. Eller åpne Telefon-appen og tast inn "‍*#06#"‍ for å se IMEI-nummeret.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์